Up
Up
Boczne menu
| |
|
WeberSystems Logo
firma od 2008
WeberSystems Logo
Fotografia
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

W ofercie


Oferowane uslugi:

Systemy alarmowe, Alarmy
(Systemy sygnalizacji włamania i napadu )


+ Dobór elementów systemu

|

Elementy wchodzące w skład systemu alarmowego muszą być optymalnie dostosowane do chronionego obiektu. Wiele firm z reguły nie zwraca na to uwagi, ponieważ często nie ma o tym pojęcia, a podczas doboru elementów kieruje się wyłącznie ceną, czyli w dużym skrócie oferują inwestorowi za jego własne pieniądze "swięty spokój", ale tylko pozorny spokój. O skutecznosci takiego systemu nie ma co rozprawiać.

Według przestarzałej (z końca lat 80 ubiegłego wieku) polskiej normy Systemy Alarmowe, rozróżnia się cztery klasy systemów alarmowych: SA1, SA2, SA3 i SA4 a także cztery klasy urządzeń w systemach alarmowych: A (popularna), B (standardowa), C (profesjonalna) i S (specjalna). Obowiązujące obecnie nowe arkusze norm PN-EN-50131-1:2009 (od 1 maja 2004 r. jesteśmy w Unii Europejskiej i obowiązuje nas prawo unijne.) tworzą klasyfikację systemów alarmowych włamania na podstawie stopnia zabezpieczenia przed przestępcą o określonej spodziewanej wiedzy o zabezpieczeniach:

Dział archiwalny

Podsumowując EN 50131-1 ogólne wymagania to wymagania, które muszą być spełnione przez producentów sprzętu, jak i instalatorów urządzeń. Podsumowując informacje, które mają zastosowanie do instalatorów :
- Wszystkie składniki systemu muszą spełniać wymagania normy EN 50131.
- Wszystkim elementom spełniającym wymagania normy przypisuje się stopień bezpieczeństwa (jest on albo umieszczony na produkcie lub zawarty w dokumentacji).
- Ogólny stopień klasy alarmu nie może być wyższy niż najniższa klasa stosowanych urządzeń.
- Instalatorzy muszą być w stanie udowodnić ocenę wszystkich składników w każdym zainstalowanym alarmie.
- Jeśli dokumentacja techniczna producenta urządzeń nie obejmuje oceny i klasy (to jest ona nie oznaczona), informacje te powinny być przekazane przez producenta.
- Jeżeli element nie posiada pisemnych poświadczeń wskazujących klasę lub klasa nie jest dostępna, element nie powinien być stosowany.
- Aby spełnić wymagania zgodności z Grade 1, system alarmowy musi mieć 2 urządzenia ostrzegawcze z własnym zasilaniem lub być podłączone do Centrum monitoringu (są to wymagania minimalne).
- Aby spełnić wymagania zgodności z Grade 2, system alarmowy musi być podłączony do centrum monitoringu i posiadać co najmniej 1 urządzenie ostrzegawcze.

* Klasa 1 (Class 1) - małe ryzyko
* Klasa 2 (Class 2) - ryzyko małe do średniego
* Klasa 3 (Class 3) - ryzyko średnie do wysokiego
* Klasa 4 (Class 4) - wysokie ryzyko

Charakterystyka :

Klasa 1: Ryzyko małe - Intruz lub złodziej ma mieć niewielką wiedzę o systemach sygnalizacji włamania i być ograniczony do pewnej gamy narzędzi łatwo dostępnych.

Klasa 2: Ryzyko małe do średniego - Intruz lub złodziej ma mieć ograniczoną wiedzę o systemach sygnalizacji włamania i będzie dysponować ogólną gamą narzędzi i instrumentów przenośnych (np. multi-metrem).

Klasa 3: Ryzyko średnie do wysokiego. - Intruz lub złodziej ma być zaznajomiony z systemami sygnalizacji włamania i napadu i będzie posiadać szeroką gamę narzędzi i przenośnych urządzeń elektronicznych.

Klasa 4: Ryzyko wysokie. Intruz lub złodziej będzie mieć możliwość oraz będzie dysponować środkami do szczegółowego zaplanowania włamania oraz pełny zestaw urządzeń, łącznie ze środkami podmiany kluczowych elementów składowych systemu sygnalizacji włamania. Ta klasa jest stosowana, gdy bezpieczeństwo jest ważniejsze od wszystkich innych czynników.

Normy PN-EN-50131 są bliższe rzeczywistości i narzucają projektowanie, i koncepcje elektronicznych systemów alarmowych włamania na podstawie skuteczności systemu alarmowego w zależności od spodziewanej wiedzy i umiejętności przestępców a nie tylko od parametrów systemu. Nowe normy ustalają wymagania dla systemów zabezpieczeń jako całości nie tylko na podstawie parametrów technicznych pojedyńczych urządzeń.


W normach pojawia się również informacja dotycząca klas systemów transmisji alarmu które powinny być zabezpieczone przed wszelkimi próbami zakłócenia transmisji, na wypadek próby zablokowania sygnału lub emisji sygnałów fałszywych.

W normie PN-EN 50136-1-1:2007 wyróżniono klasy zabezpieczenia sygnalizacji alarmu S1 - S4 (nie mylić ze starymi oznaczeniami klas wg.PN):
S1 - brak zabezpieczeń;
S2 - urządzenia do sprawdzania i sygnalizacji działania systemu transmisji;
S3 - urządzenia jak w S2, ale z szyfrowaniem i mieszaniem sygnałów w kanale transmisji; system transmisji powinien obejmować;
S4 - urządzenia jak w S3, z szyfrowaniem sygnału (algorytm szyfrowania

Obecnie budowane elektroniczne systemy sygnalizacji zagrożeń powinny spełniać wymagania norm obowiązujących już od dawna na terenie UE. Należy w tej materii zwrócić szczególną uwagę wybierając firmę która zaprojektuje nasz system alarmowy oraz starannie dobrać instalatorów którzy ten system stworzą. Dlatego też w tej materii mogą Państwo liczyć na nasze doświadczenie.

---------------------------------------------------------------------

Wracając do historii, jeszcze do niedawna przy projektowaniu sugerowano się m.in (stare polskie normy):
- kategorią zagrożeń (Z1, Z2, Z3, Z4),
- klasą systemu (SA1, SA2, SA3, SA4),
- klasą urządzeń (A, B, C, S).

Kategoria
zagrożonej
wartości
Z1
Z2
Z3
Z4
Poziom bezpieczeństwa
normalnyniższyWyższy
Uzyskany przez system alarmowy klasy
SA1nieokreślonejSA2
SA2SA1SA3
SA3SA2SA4
SA4SA3SA4+ (SA2+ SA3)
Wzajemne powiązania miedzy kategorią zagrożonej wartości, poziomem bezpieczeństwa a klasą systemu alarmowego.

Polska Norma Systemy alarmowe PN-93/E-08390/14 z 01 stycznia 1994 wprowadziła klasyfikację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów transmisji alarmu.

* SA1 - stosowana w obiektach o małym ryzyku szkód (np. domy jednorodzinne, wielorodzinne)
* SA2 - stosowana w obiektach o średnim ryzyku szkód (np. wille, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie, urzędy pocztowe, małe obiekty muzealne, mniej ważne obiekty sakralne)
* SA3 - stosowana w obiektach o dużym ryzyku szkód (np. zakłady przetwórstwa metali, kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa specjalne, ważne obiekty sakralne i ich skarbce, zakłady przemysłu zbrojeniowego.
* SA4 - stosowana w obiektach o bardzo dużym ryzyku szkód (np. wytwórnie papierów wartościowych, mennice, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne, inne obiekty o specjalnych wymaganiach.

Klasy urządzeń stosowanych w systemach alarmowych

Klasa A - popularna, normalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie wymagana ochrona przeciwsabotażowa

Klasa B - standardowa. Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą dać się zneutralizować prostymi metodami, ogólno dostępnymi narzędziami, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 30 sekund.

Klasa C - profesjonalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy i zwarcia w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 20 sekund.

Klasa S - specjalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem wszystkich zakłóceń przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki do centrali w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.

To, jakie elementy będą tworzyły system alarmowy bezpośrednio wpływa na koszt jego realizacji. Dlatego projektując system zwracamy również uwagę na to aby koszty systemu były utrzymane w rozsądnej proporcji do tego, co ma być chronione. ---------------------------------------------------------------------

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do norm:

PN-EN 50131-1:2009 (dotyczy wymagań ogólnych)
PN-EN 50131-2-2:2009 (dotyczy wymagań dla pasywnych detektorów podczerwieni)
PN-EN 50131-2-4:2009 (dotyczy wymagań czujek dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych)
PN-EN 50131-6:2000 (dotyczy zasilaczy - nowsza wersja z 2008 r. jest w jęz.angielskim) Wersje angielskojęzyczne przyjęte w Polsce
PN-EN 50131-2-3 (dotyczy czujek mikrofalowych)
PN-EN 50131-2-5 (dotyczy dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych)
PN-EN 50131-2-6 (dotyczy czujek magnetycznych)
PN-EN 50131-5-3 (dotyczy systemów bezprzewodowych)
PN-EN 50131-6:2008 (dotyczy zasilaczy, w nowszej wersji niż przetłumaczona)


Treść chroniona - Protected content

Szukaj nas na:

WeberSystems na Google+ | WeberSystems Blog | WeberSystems Facebook | WeberSystems Twitter | WeberSystems Youtube |

Data ostatniej modyfikacji treści: 21.03.2017 20:07:44

Pracujemy na renomowanych produktach:|

aasset alnet_systems aper apt_security aritech arecont vision axis bitner basler brickcom bosch bticino camsat camtron cnb commax cqr_security dallmeier d+h digimerge dynacolor eaton_powerware esser everfocus eyeview_electronics flir gastop gazex ge geovision grundig haupa hp huawei hd_cctv hikvision hitron_systems honeywell ipdom icantek iqinvision jvc roger jawa_control kaba kontakt s.a. - simon levelone legrand linksys lena-lighting lilin lorex lumenera milestone mercor monacor mobotix moxa optex panasonic paradox philips polon-alfa pulsar pelco protect pixord sae security and excellence santec seorim sony siemens samsung sanyo simet schrack_seconet seisakustik stekop suprema schrack_technik sonel satel stardot_technologies takex televes toshiba truen urmet viz-art vivotek videosec yale y-cam zavio

|

  WEBERSYSTEMS Aleksander Weber | WeberSystems™ , ul.Monte Cassino 1/13 (wejœcie od Rayskiego) 70-464 Szczecin, office: +48 91 817 11 87, sales office: 91 311 11 27
Nawigacja na stronie
|
Systemy alarmowe - SSWiN Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu Systemy sygnalizacji pożaru i niebezpiecznych gazów Systemy oddymiania Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy Systemy telewizji - monitoring wizyjny Elektryka, elektronika i automatyka -> Pomiary elektryczne Automatyka -> Inteligentny budynek (inteligentny dom, system inteligentnego zarzadzania budynkiem) Systemy biometryczne Instalacje elektryczne Telewizja cyfrowa satelitarna, naziemna i kablowa Inteligentny budynek Systemy swietlnych urzadzeń przyzywowych Systemy nagłosnienia

Kursy walut NBP:
USD 1 USD: 3,8095 PLN | EUR 1 EUR: 4,3021 PLN | GBP 1 GBP: 4,7940 PLN | CZK 1 CZK: 0,1669 PLN | CHF 1 CHF: 3,8202 PLN

Zasady dotyczące plików cookies. więcej informacji

Na naszych stronach stosujemy pliki cookies aby oferować usługi na najwyższym poziomie dostosowanym do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że mogą być one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać w każdej chwili. Zachęcamy do zapoznania się z nasza polityką plików cookies.

Zrzeczenie się odpowiedzialności więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z nasza polityką zrzeczenia odpowiedzalności.

Zrzeczenie się odpowiedzalności - Przez dostęp i użycie teraz i w przyszłości strony www.weber-systems.pl użytkownik zgadza się na następujące terminy i warunki:
Chociaż podjęto starania, żeby zapewnić dokładność informacji na stronie www.weber-systems.pl - Są ONE DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK OCHRONY LUB GWARANCJI I W żADNYM PRZYPADKU FIRMA P.W.PARTNER M.WEBER ALBO INNY JEJ CZłONEK LUB STOWARZYSZONA FIRMA NIE BęDZIE ZA NIE ODPOWIEDZIALNA O ILE NIE JEST ZAZNACZONE INACZEJ.

P.W.PARTNER M.WEBER nie gwarantuje, że strona WWW lub serwery na której są przechowywane są wolne od wirusów albo innych szkodliwych elementów. P.W.PARTNER M.WEBER zastrzega sobie prawo do robienia zmian i modyfikacji informacji na swojej stronie w każdej chwili i bez zawiadomienia. Strona WWW może dostarczać linki do innych stron, które nie są pod kontrolą P.W.PARTNER M.WEBER. P.W.PARTNER M.WEBER nie jest odpowiedzialna w żaden sposób za zawartość takich stron. P.W.PARTNER M.WEBER dostarcza takich linków jedynie dla wygody i ich włączenie nie oznacza zgody na zawartą w nich treść. Informacje zawarte na stronach WWW mogą być używane, kopiowane lub rozsyłane w niezmienionej formie dla celów osobistych pod warunkiem zachowania praw autorskich P.W.PARTNER M.WEBER. To prawo nie dotyczy oprogramowania chyba, że zostało to dozwolone. Strona WWW zapewnia dostęp do katalogu produktów z oferty P.W.PARTNER M.WEBER i dlatego może zawierać odwołania do specyficznych produktów i usług, które nie są dostępne w poszczególnych krajach. Takie odwołania nie oznaczają, że P.W.PARTNER M.WEBER zamierza sprzedawać te produkty lub usługi w tych krajach. Prawa autorskie na stronach WWW i ich zawartości należą do P.W.PARTNER M.WEBER lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Dziękujemy za zapoznanie się z polityką zrzeczenia odpowiedzalności zamieszczoną na stronie www.weber-systems.pl

Zamknij

Polityka zarządzania plikami cookies na stronie www.weber-systems.pl

Pragniemy traktować wszystkich naszych klientów, subskrybentów i gości w sposób uczciwy i otwarty, stosując wyłącznie etyczne praktyki. W celu zapewnienia Państwa wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszej strony, oraz w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, może mieć miejsce wykorzystanie przez nas plików cookie. Nasz portal korzysta z tych informacji głównie w celu usprawnienia procesu przeglądania i prezentowania treści, oraz zapewniania stabliności i bezpieczeństwa przeglądania zamieszczonych treści. Z plików cookie mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych osadzonych w kodzie źródłowym strony. W przeglądarce internetowej można w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Akceptując wykorzystanie przez nasz portal informacji zawartych w plikach cookie zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze masz możliwość wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z portalu bez dokonania zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że mogą one być, lub będą zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Definicja i znaczenie plików cookie ?

Praktycznie każda strona internetowa korzysta z technologii obsługujących i korzystających z plików cookie. Cookie (ciasteczka) to pliki, w których przechowywane są ustawienia użytkownika. Pliki te tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową, za każdym razem gdy odwiedzasz stronę korzystającą z plików cookie. Część z tych plików może pozostać na Twoim urządzeniu, nawet po zamknięciu przeglądarki. Podczas kolejnych wizyt z tego samego urządzenia przeglądarka sprawdza, czy dla danej strony istnieje odpowiedni plik cookie (tzn. zawierający nazwę strony) i przesyła zawarte w nim informacje ponownie do strony, która zapisała to ciasteczko. Proces ten pozwala określić, czy dany użytkownik odwiedzał już ją w przeszłości, a w wielu przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy, lub w przypadku nadużyć i prób zaburzenia jej stabilności i poprawnej pracy ograniczyć do niej dostęp.

Zalety korzystania z plików cookie

Pliki cookie usprawniają użytkownikowi strony korzystanie z niej poprzez umożliwienie zapamiętania jego preferencji. Pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie mają za zadanie gromadzić informacji umożliwiających nam dokładne ustalenie tożsamości odwiedzającego nas użytkownika.

Usuwanie plików cookie, oraz kontrola nad ich wykorzystaniem

W dowolnej chwili użytkownik strony może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez swoją przeglądarkę. Pliki można blokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www.weber-systems.pl (i innych stron internetowych). Zmiany te możliwe są do dokonania z poziomu ustawień przeglądarki. Zdecydowana większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania cookie, akceptowania tylko niektórych ich rodzajów albo powiadamiania użytkownika strony każdorazowo, gdy strona internetowa próbuje je zapisać na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w menu Pomoc przeglądarki lub na stronie internetowej https://www.allaboutcookies.org, na której w szczegółowy i profesjonalny sposób wyjaśniono, jak w sposób świadomy zarządzać dostępnością plików cookie w większości popularnych przeglądarek.

Informacje o zarządzaniu plikami cookie dla przeglądarki Firefox dostępne są tutaj
Szczegółowe informacje na temat cookies dla przeglądarki Chrome dostępne są tutaj.

Klasyfikacja plików cookie używanych na stronie www.weber-systems.pl

Dokładna klasyfikacja plików cookies używanych na stronie www.weber-systems.pl oparta jest o wytyczne zamieszczone w przewodniku Międzynarodowej Izby Handlowej, wyróżnia się poszczególne kategorie plików stosowanych na tej stronie:

 • Niezbędne pliki cookie
  Do czego służą niezbędne pliki cookie?

  Umożliwiają i usprawniają rejestracje i zalogowanie do naszej strony, jak również złożenie zamówień, korzystanie z formularzy, czy przesłanie zapytań. Te ciasteczka nie zbierają żadnych zbędnych informacji, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych, oraz nie zapamiętują odwiedzanych stron

  Do czego dokładnie służą, jaka jest ich rola ?
  • Identyfikacja użytkowników jako poprawnie zalogowanych na stronie www.weber-systems.pl
  • Zapamiętywanie informacji wpisywane do formularzy, podczas korzystania z różnych podstron w ramach jednej sesji przeglądarki.
  • Zapewnieniu bezpiecznego połączenia ze stroną
  Ważna informacja !
  • Wyrażenie pełnej zgody na obsługę niezbędnych plików cookie jest warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej. Informujemy, że zablokowanie obsługi wszystkich cookies dla strony www.weber-systems.pl może spowodować utrudnienia w działaniu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcji i możliwości. Na co w przypadku Państwa decyzji o ich zablokowaniu nie mamy absolutnie żadnego wpływu.
 • Pliki cookie odpowiedzialne za optymalizację wydajności i jakości strony

  Ta grupa plików umożliwia przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania z naszej strony. Są to informacje na temat odwiedzanych stron oraz ewentualnych błędów powstających podczas korzystania z formularzy. Nie są to jednak informacje, które mogłyby bezpośrednio ujawnić tożsamość odwiedzającego nas użytkownika. Traktujemy je anonimowo i wykorzystujemy wyłącznie do ulepszania naszej strony, a także zorientowania się w zakresie zainteresowań odwiedzających nas gości, lub oceny skuteczności prowadzonych akcji marketingowych.

  Do czego dokładnie złużą
  • Gromadzenie statystyk na temat korzystania z naszej strony internetowej
  • Ocena skuteczności naszych kampani marketingowych i reklam
  • Ulepszenie naszej strony dzięki analizie pojawiających się błędów
  • Analityka pod względem dopasowania design'u strony pod konkretnego użytkownika
 • Ciasteczka powiązane z funkcjonalnością strony

  Jest to grupa plików cookie ułatwiających nam świadczenie usług i umożliwiających zapamiętywanie indywidualnych preferencji i ustawień naszych użytkowników w celu ułatwienia i uatrakcyjnienia korzystania z naszej strony internetowej.

  Czemu konkretnie służą, i dlaczego są dla Państwa przydatne ?
  • Zapamiętanie indywidualnych ustawień odpowiedzialnych za układ strony
  • Zapamiętanie najczęstszych odpowiedzi dotyczących poszczególnych pól formularzy.
  • Prezentacja aktualnego statusu zalogowania na naszej stronie internetowej.
  • Wymiana informacji z współpracującymi z nami podmiotami w celu świadczenia dodatkowych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informacje udostępniane są wykorzystywane jedynie na potrzeby dostarczania usług, funkcji lub produktów dostępnych na naszych stronach. Nie są stosowane do innych, niezwiązanych z nami celów.

  Do czego NIE zamierzamy wykorzystywać plików cookie związanych z funkcjonalnością strony:
  • Targetowanie reklam na innych stronach internetowych do docelowej grupy odbiorców
  • Pewna grupa plików cookie związanych z funkcjonalnością strony może być przetwarzana przez podmioty zewnętrzne, jednak firmy te nie mogą używać ciasteczek do żadnych innych celów niż wymienione w powyższych punktach.

  Swoboda w zarządzaniu stosowanymi plikami cookie, lub ich zablokowanie może przyczynić się do całkowitego brak dostępu do niektórych usług oraz ograniczenia oferowanych przez naszą stronę możliwości. Blokada plików cookie może sprawić aktywację poszczególnych usług i funkcjonalności, których nie chcieli Państwo używać na naszej stronie.

 • Cookies oferujące określanie grupy docelowych odbiorców naszych treści

  Ostatnią i jedną z najważniejszych grup plików cookies, są pliki umożliwiające okreśnienie docelowej grupy odbiorców naszych treści. Są to pliki powiązane z usługami dostarczanymi przez zewnętrzne firmy i portale społecznościowe oferujące m.in. przycisk 'Like’ lub przyciski 'Share', 'PinIt', 'Recommend' etc. Tego typu usługi w zamian za możliwość identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili stronę wymagają niejednokrotnie dostępu do plików cookies.

  Do czego używamy tej grupy plików cookies
  • Połączenie z serwisami społecznościowymi (np. Google+, Facebook, Twitter, Pinterest), które mogą wykorzystywać informacje dotyczące odwiedzin swoich użytkowników do profilowania reklam na innych powiązanych z nimi stronach internetowych.

  Zarządzanie stosowanymi plikami cookies, umożliwia zablokowanie dostępu do tych informacji, może to wiązać się z ograniczeniem niektórych usług. Wszystkie ciasteczka tej kategorii są zarządzane przez inne podmioty zewnętrzne. Zablokowanie dostępu do przechowywanych w nich informacji jest możliwe również za pomocą odrębnych narzędzi firm dostarczających te usługi i związane z nimi pliki cookies.

Dziękujemy za zapoznanie się z polityką plików cookies na stronie www.weber-systems.pl

Zamknij