Up
Up
Boczne menu
| |
|
WeberSystems Logo
firma od 2008
WeberSystems Logo
Fotografia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

W ofercie


Oferowane uslugi:

Inteligentny budynek
(Inteligentny dom, BMS)

|

Inteligentny budynek (bms, system inteligentnego zarządzania budynkiem, inteligentny dom)W dużym uproszczeniu Inteligentny budynek to obiekt budowlany wyposażony w grupę detektorów i czujników a także jeden, centralny system zarządzający wszelkimi mieszczącymi się na terenie obiektu instalacjami. Informacje przychodzące z rozmaitych elementów wyposażenia systemu, sprawia że system reaguje na zjawiska zachodzące w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym, co zapewnia maksymalizację funkcjonalności, oraz komfortu a także bezpieczeństwa przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów związanych z eksploatacją takiego systemu oraz jego ewentualną modernizacją w przyszłości. Główne założenie jest takie aby system inteligentnego budynku nie wpływał negatywnie na osoby przebywające w jego środowisku.Historia powstania systemów

Koncepcja systemu inteligentnego zarządzania budynkami wywodzi się z lat siedemdziesiątych, i rozpoczęła się w USA od zautomatyzowanych systemów kontrolujących produkcję, co początkowo było próbą zoptymalizowania środowiska w którym miały rozwijać się rośliny. Technologia i rozwiązania opracowane w 1980 roku, umożliwiły stworzenie systemów zarządzania budynkami również do aplikacji prywatnych, a w głównej mierze biurowych.

W przeciągu ostatnich kilku lat popularność systemów opartych o magistrale bardzo wzrosła. Nie jest to niczym nadzwyczajnym wobec postępu technologicznego i upowszechniania się nowoczesnych rozwiązań. Elastyczność systemu inteligentnego domu, pozwala uzyskać maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszego domu, lub ograniczyć koszta eksploatacyjne które ponosimy na co dzień.

Najpopularniejsze standardy wśród HMS i BMS

Instabus / EIB / KNX
Normy :

- Międzynarodowa ISO/IEC14543-3
- Europejska CENELEC EN50090, CEN EN 13321-1 i 13321-2
- Chińska GB/Z 20965
- ANSI/ASHRAE 135 - Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji


BACnet
Normy:

- Międzynarodowa ISO 16484-5
- ANSI/CEA-852
- CEN (europejska)


LonWorks Network
Normy:

- Europejska ISO/IEC 14908.1
- Amerykańska ANSI/EIA709.1, SEMI E56.6, IEEE 1493-L
- Chińska GB/Z 20177.1, GB/T 20299.4
- IEEE 1473-L - (sterowanie w kolejnictwie)


Obszar Zastosowań

Systemy zarządzania budynkiem (z ang. Building Management Systems, w skrócie BMS) przede wszystkim znajdują zastosowanie na obszarze budynków biurowych, oraz przemysłowych i w rozmaitych instytucjach. Zasada działania tych systemów to integracja, monitorowanie, kontrola, optymalizacja pracy systemów, oraz przekazywanie raportów z takich elementów systemu jak:

- system sterowania oddymianiem pożarowym, realizacja scenariuszy pożarowych (np. otworzenie wszystkich zamków), sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych,
- systemy sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym w oparciu o obecność osób w pomieszczeniach a także z uwzględnieniem natężenia ruchu lub natężenia światła itp
- sieci teleinformatyczne,
- regulacja ogrzewaniem odrębnych pomieszczeń,
- sterowanie rolet, w zależności od odczytanych parametrów z czujników temperatury, wiatru, natężenia oświetlenia,
- zarządzanie filtracją, klimatyzacją, i wentylacją, w oparciu o wykładnik jakim jest parametr jakości powietrza (ilość dwutlenku węgla w powietrzu lub wilgotność),
- ochrona mienia,
- obsługa systemów audiowizualnych, video, funkcje follow-me
- sterowanie HVAC - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
- symulacja obecności mieszkańców, sterowanie czasowe (ogrzewanie obniżane w nocy),
- sterowanie klimatyzatorami typu split, niedopuszczenie do sytuacji, w której grzejniki grzeją, a klimatyzacja funkcjonuje,z równoczesnym powiązaniem z monitoringiem otwarcia okien,
- systemy audiowizualne,
- systemy nagłośnienia,
- system alarmowy oraz system monitoringu, sygnalizacja włamania i napadu,,
- system sygnalizacji pożaru,
- optymalizacja punktu pracy kotła ciepła, dostarczanie mu bierzących pomiarów z poszczególnych pomieszczeń,
monitoring zużycia energii elektycznej, cieplnej. Diagramy, zdalne rozliczanie najemców,
- system kontroli ruchu osobowego, kontroli dostępu, czytniki linii papilarnych, szyfrator, czytniki kart magnetycznych,,
-
system zasilania UPS, agregaty prądotwórcze, napięcie gwarantowane,,
- stacja pogodowa, system analizy pogody
- obsługa urządzeń systemu audio-wizualnego, video i innych codziennego użytku,
- system złożonej personalizacji zadań
- systemy kontroli dostępu i organizacji ruchu osobowego
- sterowanie ogrzewaniem, powiązanie central wentylacyjnych, rekuperatorów, pomp ciepła i innych we wspólny system,
- sterowanie sauną,

Złożone systemy indywidualnej personalizacji

BMS, aby zasłużyć na określenie Inteligentnego systemu, powinien mieć możliwość dostosowywania się indywidualnie do swoich użytkowników. Taka personalizacja odbywa się przy pomocą podsystemów inteligentnego uczenia się lub bezpośrednio zaprogramowanej przez twórcę logiki systemu uwzgędniającej wymagania konkretnej osoby. W najprostszym przykładzie, jeśli system uzna np. na podstawie danych z detektora ruchu, że użytkownik zasnął w danym pomieszczeniu (brak ruchu w pomieszczeniu), wyłączy światło. Inny scenariusz może być potrzebny dla innego użytkownika, który spi z reguły przy zapalonym świetle. System zostawi wówczas zapalone światło lub lekko je przyciemni. Nieliczne systemy inteligentnego budynku mogą personalizować swoje reakcje, ponieważ wiąże się to z integracją bardzo skomplikowanego, i równie drogiego w instalacji, nowoczesnego systemu monitoringu opartego o kamery z analityką obrazu i funkcją rozpoznawania twarzy.

System sterowania ogrzewaniem

W najprostszej aplikacji realizowany poprzez reakcję systemu na znaczny spadek temperatury w danym monitorowanym pomieszczeniu. W tej aplikacji reakcja systemu polega na podniesieniu temperatury powietrza tylko w tym konkretni monitorowanym przez system pomieszczeniu. Działanie może być również odwrotne, gdy w przypadku zbyt dużego wzrostu temperatury system podejmie działania mające za zadanie obniżyć ją do zadanej wartości.

Systemy alarmowe i systemy monitoringu

Dzięki integracji czujników i szerokiej palety detektorów ruchu, możliwa jest błyskawiczna reakcja na ewentualne próby włamania, Wybicie szyby, nieupoważnione przekroczenie wyznaczonego obszaru czy wtargnięcie intruza przez otwarte okno. Przykładem reakcji systemu może być automatyczne informowanie służb policji, straży pożarnej lub agencji ochrony, uruchomienie sygnalizatorów akustyczno-optycznych w celu wystraszenia włamywacza i zwrócenia uwagi przypadkowych przechodniów. Wszystkie te zdarzenia odbywają się równolegle do pracy system monitoringu złożonego z kamer i rozmaitych detektorów, czujników. System rejestruje wydarzenia mające miejsce w budynku, i na terenie jego posesji,co czynnie wspomaga system sygnalizacji włamania i napadu (system alarmowy).

Symulacja obecności

Jedną z bardzo polularnych funkcji wykorzystania systemów bms jest symulowanie obecności które polega na prostym sterowaniu światła w trybie on/off w konkretnie ustalonych pomieszczeniach. Zamiast sterowania światłem można również odtwarzać muzykę. Duże, złożone systemy wykorzystują większość powiązanych z nimi logicznie urządzeń, jak chociażby kino domowe, telefon, telewizor, lub też całe podsystemy. Zintegrowane systemy pogodowe mogą być wykorzystywane w takim rozwiązaniu np. jako symulacja obecności poprzez uchylanie okien. Symulacje te mają za zadanie zapobiec kradzieżom i ewentualnym włamaniom do obiektu inwestora.

System detekcji pożaru - przeciwpożarowy

Rola tego podsystemu to czynne i aktywne zabezpieczanie obiektu i osób w nim przebywających w przypadku wybuchu pożaru. System stanowią dwa bloki: sieć czujników detekcji i wykrywania dymu lub temperatury oraz instalacji gaszeniowej. Współpraca tych bloków decyduje o skuteczności walki z pożarem. Zasada działania polega na szybkiej detekcji miejsca inicjacji pożaru i uruchomieniu w jego obszarze automatyki urządzeń systemu gaszenia. Zapobiega to rozszerzeniu się pożaru na sąsiednie pomieszczenia. Silny wybuchu może taki system uszkodzić. Nie może to jednak wpływać na jego pracę w pomieszczeniach, gdzie wybuch nie wyrządził większych strat.

System pogodowy (stacja pogodowa)

System bms można dodatkowo wyposażyć w czujniki rejestrujące pogodę których zadaniem może być podjęcie decyzji o konieczności zamknięcia okien w przypadku opadów atmosferycznych, lub podjęcie decyzji o przejściu systemu na swoje własne niezależne zasilanie z powodu zagrożenia możliwymi przepięciami spowodowanymi burzą. Sterowanie ogrzewaniem w oparciu o krzywą grzewczą przy równoczesnym pomiarze temperatury zewnętrznej która ma bezpośredni wpływ na regulację poziomu grzania grzejników). Sterowanie natężeniem oświetlenia na podstawie pomiaru wartości luksów panujących we wnętrzu budynku). W przypadku większej grupy popularnych systemów istnieje możliwość dołączenia za pośrednictem modułów wejść analogowych standardowych czujników dostępnych w większości hipermarketów, których wewnętrzne dane przetwarzane są na zmienne zrozumiałe dla systemu bms.

System kontroli ruchu osobowego i dostępu do pomieszczeń

Główne miejsce zastosowań to biurowce i rozmaite instytucje. Występuje w postaci złożonych systemów personalizacji, lub prostych systemów opartych o czytniki kart z nośnikiem magnetycznym, lub chipowym. W pierwszym przypadku, czyli w złożonych systemach personalizacji sprawa wygląda dość prosto, przykładowo, gdy do danego pomieszczenia ma dostęp osoba zarządzająca obiektem, system weryfikacji osób poinformuje system KD o tym kim jest użytkownik próbujący otworzyć drzwi. Jeśli jest to użytkownik z poza grupy osób zweryfikowanych w systemie, nie posiadający odpowiednich uprawnień, to nie zostaną rozblokowane drzwi. Drugi rozważany przypadek systemu - w oparciu o informacje zawarte w pastylce zbliżeniowej lub na karcie użytkownika, system zweryfikuje daną osobę i zdecyduje czy powinna ona uzysać dostęp do danej strefy lub pomieszczenia. W przypadku gdy dana osoba ma uprawnienia, system rozblokuje przejście.Treść chroniona - Protected content w oparciu o : wikipedia, viz-art

Szukaj nas na:

WeberSystems na Google+ | WeberSystems Blog | WeberSystems Facebook | WeberSystems Twitter | WeberSystems Youtube |

Data ostatniej modyfikacji treści: 21.03.2017 20:07:43

Pracujemy na renomowanych produktach:|

aasset alnet_systems aper apt_security aritech arecont vision axis bitner basler brickcom bosch bticino camsat camtron cnb commax cqr_security dallmeier d+h digimerge dynacolor eaton_powerware esser everfocus eyeview_electronics flir gastop gazex ge geovision grundig haupa hp huawei hd_cctv hikvision hitron_systems honeywell ipdom icantek iqinvision jvc roger jawa_control kaba kontakt s.a. - simon levelone legrand linksys lena-lighting lilin lorex lumenera milestone mercor monacor mobotix moxa optex panasonic paradox philips polon-alfa pulsar pelco protect pixord sae security and excellence santec seorim sony siemens samsung sanyo simet schrack_seconet seisakustik stekop suprema schrack_technik sonel satel stardot_technologies takex televes toshiba truen urmet viz-art vivotek videosec yale y-cam zavio

|

  WEBERSYSTEMS Aleksander Weber | WeberSystems™ , ul.Monte Cassino 1/13 (wejœcie od Rayskiego) 70-464 Szczecin, office: +48 91 817 11 87, sales office: 91 311 11 27
Nawigacja na stronie
|
Systemy alarmowe - SSWiN Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu Systemy sygnalizacji pożaru i niebezpiecznych gazów Systemy oddymiania Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy Systemy telewizji - monitoring wizyjny Elektryka, elektronika i automatyka -> Pomiary elektryczne Automatyka -> Inteligentny budynek (inteligentny dom, system inteligentnego zarzadzania budynkiem) Systemy biometryczne Instalacje elektryczne Telewizja cyfrowa satelitarna, naziemna i kablowa Inteligentny budynek Systemy swietlnych urzadzeń przyzywowych Systemy nagłosnienia

Kursy walut NBP:
USD 1 USD: 3,8095 PLN | EUR 1 EUR: 4,3021 PLN | GBP 1 GBP: 4,7940 PLN | CZK 1 CZK: 0,1669 PLN | CHF 1 CHF: 3,8202 PLN

Zasady dotyczące plików cookies. więcej informacji

Na naszych stronach stosujemy pliki cookies aby oferować usługi na najwyższym poziomie dostosowanym do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że mogą być one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać w każdej chwili. Zachęcamy do zapoznania się z nasza polityką plików cookies.

Zrzeczenie się odpowiedzialności więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z nasza polityką zrzeczenia odpowiedzalności.

Zrzeczenie się odpowiedzalności - Przez dostęp i użycie teraz i w przyszłości strony www.weber-systems.pl użytkownik zgadza się na następujące terminy i warunki:
Chociaż podjęto starania, żeby zapewnić dokładność informacji na stronie www.weber-systems.pl - Są ONE DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK OCHRONY LUB GWARANCJI I W żADNYM PRZYPADKU FIRMA P.W.PARTNER M.WEBER ALBO INNY JEJ CZłONEK LUB STOWARZYSZONA FIRMA NIE BęDZIE ZA NIE ODPOWIEDZIALNA O ILE NIE JEST ZAZNACZONE INACZEJ.

P.W.PARTNER M.WEBER nie gwarantuje, że strona WWW lub serwery na której są przechowywane są wolne od wirusów albo innych szkodliwych elementów. P.W.PARTNER M.WEBER zastrzega sobie prawo do robienia zmian i modyfikacji informacji na swojej stronie w każdej chwili i bez zawiadomienia. Strona WWW może dostarczać linki do innych stron, które nie są pod kontrolą P.W.PARTNER M.WEBER. P.W.PARTNER M.WEBER nie jest odpowiedzialna w żaden sposób za zawartość takich stron. P.W.PARTNER M.WEBER dostarcza takich linków jedynie dla wygody i ich włączenie nie oznacza zgody na zawartą w nich treść. Informacje zawarte na stronach WWW mogą być używane, kopiowane lub rozsyłane w niezmienionej formie dla celów osobistych pod warunkiem zachowania praw autorskich P.W.PARTNER M.WEBER. To prawo nie dotyczy oprogramowania chyba, że zostało to dozwolone. Strona WWW zapewnia dostęp do katalogu produktów z oferty P.W.PARTNER M.WEBER i dlatego może zawierać odwołania do specyficznych produktów i usług, które nie są dostępne w poszczególnych krajach. Takie odwołania nie oznaczają, że P.W.PARTNER M.WEBER zamierza sprzedawać te produkty lub usługi w tych krajach. Prawa autorskie na stronach WWW i ich zawartości należą do P.W.PARTNER M.WEBER lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Dziękujemy za zapoznanie się z polityką zrzeczenia odpowiedzalności zamieszczoną na stronie www.weber-systems.pl

Zamknij

Polityka zarządzania plikami cookies na stronie www.weber-systems.pl

Pragniemy traktować wszystkich naszych klientów, subskrybentów i gości w sposób uczciwy i otwarty, stosując wyłącznie etyczne praktyki. W celu zapewnienia Państwa wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszej strony, oraz w zależności od ustawień Państwa przeglądarki, może mieć miejsce wykorzystanie przez nas plików cookie. Nasz portal korzysta z tych informacji głównie w celu usprawnienia procesu przeglądania i prezentowania treści, oraz zapewniania stabliności i bezpieczeństwa przeglądania zamieszczonych treści. Z plików cookie mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych osadzonych w kodzie źródłowym strony. W przeglądarce internetowej można w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Akceptując wykorzystanie przez nasz portal informacji zawartych w plikach cookie zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze masz możliwość wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z portalu bez dokonania zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że mogą one być, lub będą zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Definicja i znaczenie plików cookie ?

Praktycznie każda strona internetowa korzysta z technologii obsługujących i korzystających z plików cookie. Cookie (ciasteczka) to pliki, w których przechowywane są ustawienia użytkownika. Pliki te tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową, za każdym razem gdy odwiedzasz stronę korzystającą z plików cookie. Część z tych plików może pozostać na Twoim urządzeniu, nawet po zamknięciu przeglądarki. Podczas kolejnych wizyt z tego samego urządzenia przeglądarka sprawdza, czy dla danej strony istnieje odpowiedni plik cookie (tzn. zawierający nazwę strony) i przesyła zawarte w nim informacje ponownie do strony, która zapisała to ciasteczko. Proces ten pozwala określić, czy dany użytkownik odwiedzał już ją w przeszłości, a w wielu przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy, lub w przypadku nadużyć i prób zaburzenia jej stabilności i poprawnej pracy ograniczyć do niej dostęp.

Zalety korzystania z plików cookie

Pliki cookie usprawniają użytkownikowi strony korzystanie z niej poprzez umożliwienie zapamiętania jego preferencji. Pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie mają za zadanie gromadzić informacji umożliwiających nam dokładne ustalenie tożsamości odwiedzającego nas użytkownika.

Usuwanie plików cookie, oraz kontrola nad ich wykorzystaniem

W dowolnej chwili użytkownik strony może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez swoją przeglądarkę. Pliki można blokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www.weber-systems.pl (i innych stron internetowych). Zmiany te możliwe są do dokonania z poziomu ustawień przeglądarki. Zdecydowana większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania cookie, akceptowania tylko niektórych ich rodzajów albo powiadamiania użytkownika strony każdorazowo, gdy strona internetowa próbuje je zapisać na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w menu Pomoc przeglądarki lub na stronie internetowej https://www.allaboutcookies.org, na której w szczegółowy i profesjonalny sposób wyjaśniono, jak w sposób świadomy zarządzać dostępnością plików cookie w większości popularnych przeglądarek.

Informacje o zarządzaniu plikami cookie dla przeglądarki Firefox dostępne są tutaj
Szczegółowe informacje na temat cookies dla przeglądarki Chrome dostępne są tutaj.

Klasyfikacja plików cookie używanych na stronie www.weber-systems.pl

Dokładna klasyfikacja plików cookies używanych na stronie www.weber-systems.pl oparta jest o wytyczne zamieszczone w przewodniku Międzynarodowej Izby Handlowej, wyróżnia się poszczególne kategorie plików stosowanych na tej stronie:

 • Niezbędne pliki cookie
  Do czego służą niezbędne pliki cookie?

  Umożliwiają i usprawniają rejestracje i zalogowanie do naszej strony, jak również złożenie zamówień, korzystanie z formularzy, czy przesłanie zapytań. Te ciasteczka nie zbierają żadnych zbędnych informacji, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych, oraz nie zapamiętują odwiedzanych stron

  Do czego dokładnie służą, jaka jest ich rola ?
  • Identyfikacja użytkowników jako poprawnie zalogowanych na stronie www.weber-systems.pl
  • Zapamiętywanie informacji wpisywane do formularzy, podczas korzystania z różnych podstron w ramach jednej sesji przeglądarki.
  • Zapewnieniu bezpiecznego połączenia ze stroną
  Ważna informacja !
  • Wyrażenie pełnej zgody na obsługę niezbędnych plików cookie jest warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej. Informujemy, że zablokowanie obsługi wszystkich cookies dla strony www.weber-systems.pl może spowodować utrudnienia w działaniu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcji i możliwości. Na co w przypadku Państwa decyzji o ich zablokowaniu nie mamy absolutnie żadnego wpływu.
 • Pliki cookie odpowiedzialne za optymalizację wydajności i jakości strony

  Ta grupa plików umożliwia przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania z naszej strony. Są to informacje na temat odwiedzanych stron oraz ewentualnych błędów powstających podczas korzystania z formularzy. Nie są to jednak informacje, które mogłyby bezpośrednio ujawnić tożsamość odwiedzającego nas użytkownika. Traktujemy je anonimowo i wykorzystujemy wyłącznie do ulepszania naszej strony, a także zorientowania się w zakresie zainteresowań odwiedzających nas gości, lub oceny skuteczności prowadzonych akcji marketingowych.

  Do czego dokładnie złużą
  • Gromadzenie statystyk na temat korzystania z naszej strony internetowej
  • Ocena skuteczności naszych kampani marketingowych i reklam
  • Ulepszenie naszej strony dzięki analizie pojawiających się błędów
  • Analityka pod względem dopasowania design'u strony pod konkretnego użytkownika
 • Ciasteczka powiązane z funkcjonalnością strony

  Jest to grupa plików cookie ułatwiających nam świadczenie usług i umożliwiających zapamiętywanie indywidualnych preferencji i ustawień naszych użytkowników w celu ułatwienia i uatrakcyjnienia korzystania z naszej strony internetowej.

  Czemu konkretnie służą, i dlaczego są dla Państwa przydatne ?
  • Zapamiętanie indywidualnych ustawień odpowiedzialnych za układ strony
  • Zapamiętanie najczęstszych odpowiedzi dotyczących poszczególnych pól formularzy.
  • Prezentacja aktualnego statusu zalogowania na naszej stronie internetowej.
  • Wymiana informacji z współpracującymi z nami podmiotami w celu świadczenia dodatkowych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informacje udostępniane są wykorzystywane jedynie na potrzeby dostarczania usług, funkcji lub produktów dostępnych na naszych stronach. Nie są stosowane do innych, niezwiązanych z nami celów.

  Do czego NIE zamierzamy wykorzystywać plików cookie związanych z funkcjonalnością strony:
  • Targetowanie reklam na innych stronach internetowych do docelowej grupy odbiorców
  • Pewna grupa plików cookie związanych z funkcjonalnością strony może być przetwarzana przez podmioty zewnętrzne, jednak firmy te nie mogą używać ciasteczek do żadnych innych celów niż wymienione w powyższych punktach.

  Swoboda w zarządzaniu stosowanymi plikami cookie, lub ich zablokowanie może przyczynić się do całkowitego brak dostępu do niektórych usług oraz ograniczenia oferowanych przez naszą stronę możliwości. Blokada plików cookie może sprawić aktywację poszczególnych usług i funkcjonalności, których nie chcieli Państwo używać na naszej stronie.

 • Cookies oferujące określanie grupy docelowych odbiorców naszych treści

  Ostatnią i jedną z najważniejszych grup plików cookies, są pliki umożliwiające okreśnienie docelowej grupy odbiorców naszych treści. Są to pliki powiązane z usługami dostarczanymi przez zewnętrzne firmy i portale społecznościowe oferujące m.in. przycisk 'Like’ lub przyciski 'Share', 'PinIt', 'Recommend' etc. Tego typu usługi w zamian za możliwość identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili stronę wymagają niejednokrotnie dostępu do plików cookies.

  Do czego używamy tej grupy plików cookies
  • Połączenie z serwisami społecznościowymi (np. Google+, Facebook, Twitter, Pinterest), które mogą wykorzystywać informacje dotyczące odwiedzin swoich użytkowników do profilowania reklam na innych powiązanych z nimi stronach internetowych.

  Zarządzanie stosowanymi plikami cookies, umożliwia zablokowanie dostępu do tych informacji, może to wiązać się z ograniczeniem niektórych usług. Wszystkie ciasteczka tej kategorii są zarządzane przez inne podmioty zewnętrzne. Zablokowanie dostępu do przechowywanych w nich informacji jest możliwe również za pomocą odrębnych narzędzi firm dostarczających te usługi i związane z nimi pliki cookies.

Dziękujemy za zapoznanie się z polityką plików cookies na stronie www.weber-systems.pl

Zamknij